Vizyon Misyon

MİSYON

Ardahan Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan ve doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarından oluşan araştırmacılar tarafından yürütülen bilimsel araştırma proje (BAP) başvurularının değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ile bu projelere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi gibi işlemlerin takip edilmesidir.

VİZYON

Ardahan Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan araştırmacıların bilimsel manada yetkinliklerinin artmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası araştırmalarda sağlayacağı destekle, onların başarılarının artmasına katkı sağlamak ve bu araştırmalar neticesinde elde edilen bilimsel verilerle bilim dünyasına, insanlığa ve topluma fayda sağlamaktır.