Komisyon Üyeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Komisyon Üyeleri
ADI - SOYADI BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM KOMİSYON GÖREVİ
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ Rektör Yardımcısı Komisyon Başkanı
 
Dr. Öğr. Üyesi Volkan DEDE
 
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 
BAP Koordinatörü - Komisyon Üyesi
Prof. Dr. Mustafa ŞENEL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Müdür Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Mehmet ARSLAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Ali BALTAKESMEZ
 
Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERBİL
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZTÜRK
 
Güzel Sanatlar Fakültesi Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem EŞTÜRK
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Yeliz DEMİR Göle Nihat Delibalta MYO Öğretim Üyesi Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAYĞIN
 
Mühendislik Fakültesi Komisyon Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur AKÇAKAYA
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Komisyon Üyesi
Kubilay ARAS
 
Genel Sekreterlik Raportör