Akademik

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Mehmet Arslan
Doç. Dr. Onur Akçakaya
Doç. Dr. Yeliz Demir

Elektrik ve Enerji Bölümü

Doç. Dr. Ali Baltakesmez

Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Dede

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Nurcan Erbil

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Eştürk

Resim Ana Sanat Dalı

Doç. Dr. Filiz Öztürk

Yazılım Ana Bilim Dalı