Akademik

Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Onur Akçakaya

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Mehmet Arslan
Doç. Dr. Yeliz Demir

Elektrik ve Enerji Bölümü

Doç. Dr. Ali Baltakesmez

Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Dede

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Erbil

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Eştürk

İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Yıldız

Resim Ana Sanat Dalı

Doç. Dr. Filiz Öztürk

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Şenel